Jongeren en hun ouders

De wereld van een jongere wordt groter en ingewikkelder. Hij* komt steeds vaker in situaties waarin verwacht wordt dat hij zelf de juiste oplossingen moet kunnen vinden. Dit is voor iedere puber een grote opgave maar voor een jongere met autisme des te meer. Hij merkt dagelijks dat hij anders is dan zijn leeftijdsgenoten. De hele dag door komen er prikkels op hem af waarbij het hem onvoldoende lukt om overzicht te krijgen, te houden en verbanden te leggen.

Thuis, op school en in zijn vrije tijd merkt hij steeds weer hoe moeilijk het is om zichzelf staande te houden. Hij overziet de gevolgen van zijn gedrag niet. Er zijn veel onduidelijkheden; ‘Wat moet ik zeggen als iemand onverwacht tegen mij gaat praten?’ of ‘ Hoe plan ik mijn huiswerk?’ of ‘Mijn ouders willen graag dat ik vrienden maak maar ik voel me veel fijner als ik alleen ben’ of ‘Hoe moet ik reizen met het openbaar vervoer? Ik vind het eng en ingewikkeld’

Vaak zit je als ouder met veel vragen. Wat gaat er in hem om? Hoe kan ik er voor zorgen dat hij achter die computer vandaan komt? Welke eisen mag ik aan hem stellen? Is hij niet gewoon gemakzuchtig en lui en wil hij gewoon niet? Komt zijn gedrag voort uit zijn autisme of is het de puberteit? Ben ik niet streng genoeg? Daarnaast komen er ook vanuit school soms verontrustende berichten. Dit alles kan er voor zorgen dat jij je als ouder machteloos voelt.

De Paaschberg biedt begeleiding aan kinderen en jongeren (en hun ouders) met een vorm van autisme. We werken gezins-systemisch. Dat betekent dat we verder kijken dan alleen het kind /de jongere. We betrekken het hele gezin er bij en als dat nodig is ook school, de stageplek of het werk van je kind.

Wil je weten welke mogelijkheden er bestaan binnen deze hulp en of wij wat voor jou kunnen betekenen neem dan contact met ons op via het contactformulier

*Overal waar hij/zijn gebruikt wordt, kan vanzelfsprekend ook zij/haar gelezen worden.