Kinderen en hun ouders

Een kind met een vorm van autisme voelt vaak aan dat het anders is dan andere kinderen. Hij* probeert voortdurend de wereld om zich heen te begrijpen, maar dit is moeilijk doordat hij deze ervaart als een chaos van losse puzzelstukjes. Het lukt hem nauwelijks om overzicht en duidelijkheid te krijgen. Verbanden leggen en sociale interacties zijn lastig en ingewikkeld. Hij ervaart de wereld om hem heen als onvoorspelbaar en onduidelijk.

Door een gebrek aan overzicht hebben de meeste kinderen met autisme ook moeite met veranderingen. Als het kind eindelijk begrijpt wat er van hem verwacht wordt, kan de kleinste verandering voor nieuwe chaos en onvoorspelbaarheid zorgen. Dit gaat vrijwel altijd gepaard met ongewenst gedrag.

Het is moeilijk voor te stellen hoe onduidelijk en onveilig de buitenwereld is voor je kind met autisme. Je vraagt je misschien af waarom je niet tot hem doordringt terwijl je toch zo duidelijk bent. Of waarom hij niet gewoon doet wat je van hem vraagt, waarom hij niets leert van straf of waarom hij zich bij een ander vaak voorbeeldig gedraagt.

Je wilt niets liever dan dat je kind gelukkig en zorgeloos is. Je doet zo je best maar merkt telkens opnieuw dat je onvoldoende aansluit bij je kind. Dit kan je onzeker maken. Je zult je misschien afvragen wat je verkeerd doet.

De Paaschberg biedt begeleiding aan kinderen (en hun ouders) met een vorm van autisme. We werken gezins-systemisch. Dat betekent dat we verder kijken dan alleen het kind. We betrekken het hele gezin er bij en als dat nodig is ook de school van je kind.

Wil je weten welke mogelijkheden er bestaan binnen deze hulp en of wij wat voor jou kunnen betekenen neem dan contact met ons op via het contactformulier

*Overal waar hij/zijn gebruikt wordt, kan vanzelfsprekend ook zij/haar gelezen worden.