Kosten

Aan de begeleidingsgesprekken zijn kosten verbonden.
Ons uitgangspunt is dat deze kosten geen belemmering mogen vormen voor deelname aan een begeleidingstraject.
De tarieven zijn daarom laag gehouden.

Het tarief per huisbezoek is 25 euro.
Dit is inclusief BTW, voorbereiding, verslaglegging en reiskosten.

De zorgverzekeraar vergoedt deze onkosten niet.

Heb je weinig tot geen financiële draagkracht neem dan gerust contact met ons op over de eventuele mogelijkheden.