Wil je een donatie doen?

 

Met jouw gift maak je het mede mogelijk dat ook mensen met weinig financiële draagkracht van onze begeleiding gebruik kunnen maken.

We vinden het fijn als je ons een mailtje stuurt wanneer je gedoneerd hebt zodat wij het ontvangen bedrag kunnen bevestigen en jou kunnen bedanken.

Een donatie kun je doen door overmaking op rekeningnummer: NL30ABNA0525816747 tnv Stichting de Paaschberg

 

ANBI

De Paaschberg is een stichting en per 08-10-2015 door de belastingdienst bij beschikking aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Door deze ANBI status is jouw donatie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Je mag donaties aftrekken voor zover deze meer dan 1% (de drempel) en niet meer dan 10% (het maximum) van jouw inkomen bedragen. Het belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief waaronder jij valt.

Algemene informatie over giften is te vinden op www.belastingdienst.nl/giften